VPŽ najviše bespovratnih sredstava kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata: Doznajte koji će se projekti sufinancirati na području grada Virovitice

Korisnicima s područja Virovitičko-podravske županije, odobreno je najviše projekata od svih slavonskih županija, ukupno njih 28, ukupne vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna

U srijedu 6. studenog, u Vukovaru će se (Gradski muzej Vukovar – Dvorac Eltz), u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održati predstavljanje hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju u sklopu kojeg će biti potpisivanje i uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih nacionalnih i EU sredstava korisnicima iz pet slavonskih županija vezanih za Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Korisnicima s područja Virovitičko-podravske županije, odobreno je najviše projekata od svih slavonskih županija, ukupno njih 28, ukupne vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna.

Sufinancirat će se sljedeći projekti:

1. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Bušetini
2. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Suhopolju
3. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Centra kulture
4. Grad Virovitica, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Virovitici
5. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Rezovcu
6. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Golom Brdu
7. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade PŠ Milanovac
8. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Koriji
9. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade streljane u Virovitici
10. Grad Virovitica, Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Antunovac
11. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Milanovcu
12. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Podgorju
13. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma Rezovačke Krčevine
14. Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma Sveti Đurađ
15. Opća bolnica Virovitica, Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica
16. Općina Čačinci, Energetska obnova zgrade sportskog doma u Čačincima
17. Općina Čađavica, Energetska obnova društvenog doma u Noskovcima
18. Općina Lukač, Energetska obnova zgrade Općine i Društvenog doma Lukač
19. Općina Mikleuš, Energetska obnova zgrade društvenog
20. Općina Špišić Bukovica, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Špišić Bukovici
21. Općina Špišić Bukovica, „Kuća čaja – Oaza mira”
22. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade B Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača
23. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole u Virovitici
24. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Područne škole Josipovo pri Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina
25. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje
26. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Suhopolje i školske dvorane
27. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Opće medicine Virovitica
28. Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV. Slatina. (www.vpz.hr, Fotografija: A. Jurkin)

Skip to content