Virovitičko-podravska županija objavila Javni poziv za najpovoljnije kreditne linije u RH

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U Večernjem listu u broju od 6. svibnja i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije, objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije….U Večernjem listu u broju od 6. svibnja i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije, objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije. Radi se o najpovoljnijim kreditnim linijama za poljoprivrednike koji se mogu pronaći u Republici Hrvatskoj i koje je svojim građanima, poljoprivrednicima, osigurala Virovitičko-podravska županija.

Naime, navedeni Javni poziv objavio je virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, a korisnici kredita mogu biti: poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, i to: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a; Trgovačka društva; Poljoprivredne zadruge; Obrtnici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Namjena kredita je za: sustave za navodnjavanje; podizanje i unapređenje trajnih nasada voćnjaka/vinograda (protugradne mreže, navodnjavanje), prateća oprema i objekti; kupnju plastenika/staklenika s pratećom opremom te opremu za sortiranje/pakiranje proizvoda; izgradnju objekata i oprema za proizvodnju i preradu meda; izgradnju objekata i oprema za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja; nabavu opreme na alternativna goriva za sušenje duhana; nabavu rasplodnih grla radi proširenja matičnog stada. 

Najniži iznos kredita je 100.000,00 kn, a najviši 1.500.000,00 (protuvrijednost u eurima). Virovitičko-podravska županija će subvencionirati dio kamatne stope u visini od 2 postotna poena godišnje, fiksno, a za krajnjeg korisnika, u trenutku sklapanja ugovora cca 2,8 %, promjenjiva.

Rok otplate kredita je do 5 godina. Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate, a iznosi do 12 mjeseci. Dodatne informacije u vezi navedenog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije na telefon 033/638-141, dok se cjelokupan tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije kao i pripadajući zahtjev za isti i Odluka, mogu pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“.

Skip to content