Virovitički vijećnici donijeli Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica

Gradsko vijeće Grada Virovitice usvojilo je na 7. sjednici, održanoj u utorak po hitnom postupku, Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica: Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana.

Ovoj Odluci prethodilo je donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja (SRUP), koju je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 15. studenog te osnivanje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća od strane gradonačelnika Ivice Kirina.

20220118 153150

SRUP predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje financijsko razdoblje.

Sukladno odluci Gradskog vijeća od 15. studenog, SRUP je dan u izradu te je prema Zakonu o strateškom planiranju i sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (verzija 2.0) u roku 90 dana potrebno donijeti odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata.

20220118 153444

Akcijski plan donosi se u pravilu za razdoblje od 2 do 3 godine te on sadrži pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata. Komunikacijska strategija u sebi sadrži informacije o načinu komunikacije s javnošću te komunikacijske kanale, dok se Komunikacijskim planom definira okvir za postizanje ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom – rekao je Dražen Betlemović, djelatnik u Uredu gradonačelnika.

Nacrte navedenih provedbenih akata grad središte urbanog područja (Virovitica) podnosi Koordinacijskom vijeću na mišljenje. Nakon danog mišljenja, provedbeni akti dostavljaju se jedinicama lokalne samouprave iz obuhvata radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela, kao i na mišljenje Partnerskom vijeću za urbano područje. Nakon pribavljenih mišljenja, Koordinacijsko vijeće upućuje konačni nacrt akta gradu središtu urbanog područja radi donošenja od strane njegovog predstavničkog tijela.

S obzirom na veliki administrativni posao u provedbi ITU mehanizma trudimo se držati se rokova – dodao je D. Betlemović.

Uskoro se očekuje i objava natječaja u sklopu ITU mehanizma, a prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina prijavljivati će se oni projekti koji se neće moći nominirati na redovne natječaje iz EU fondova.

20220118 154848

Sada očekujemo da nam Ministarstvo regionalnog kaže koliko ćemo dobiti novca na raspolaganje u sklopu ITU mehanizma. Trenutno pripremamo niz projekata koje planiramo prijaviti. Jedan od većih projekata koji pripremamo za ITU mehanizam je Glazbena škola Jan Vlašimsky s koncertnom dvoranom. Prijavljivat ćemo te velike projekte koje imamo spremne i na Nacionalni program otpornosti i oporavka, a ono što nam ne prođe, ići će na ITU. Kako projekti budu prolazili, tako ćemo ih uvrštavati u proračun, otvaraju se brojni natječaji pa ćemo stoga vjerojatno imati veći broj rebalansa da možemo pratiti sve te projekte – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

(virovitica.hr, icv.hr, fotografije: M. Bašić)

Skip to content