Virovitički komunalac, tvrka Flora Vtc., dobila koncesiju za djelatnost sakupljanja otpadnih vozila za područje Hrvatske

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Ministarstvo, zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstvadodijelilo je 12 koncesija za djelatnost skupljanja otpadnih baterija iakumulatora i 3 koncesije za djelatnost obrade i recikliranja otpadnihbaterija i akumulatora za područje Republike Hrvatske. Koncesije sedodjeljuju sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama iakumulatorima koji je ministrica Marina Matulović Dropulić donijela 5.prosinca 2006. Na javni natječaja za dodjelu koncesije za obavljanjedjelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora na područjuRepublike Hrvatske koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva u NN 10/07, od 29. siječnja 2007.stiglo je 48 pravovremenih ponuda a na javni natječaj za obavljanjedjelatnosti obrade i oporabe otpadnih baterija i akumulatora stiglo je7 pravovremenih ponuda.

Ministarstvo, zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
dodijelilo je 12 koncesija za djelatnost skupljanja otpadnih baterija i
akumulatora i 3 koncesije za djelatnost obrade i recikliranja otpadnih
baterija i akumulatora za područje Republike Hrvatske. Koncesije se
dodjeljuju sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i
akumulatorima koji je ministrica Marina Matulović Dropulić donijela 5.
prosinca 2006. Na javni natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje
djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora na području
Republike Hrvatske koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva u NN 10/07, od 29. siječnja 2007.
stiglo je 48 pravovremenih ponuda a na javni natječaj za obavljanje
djelatnosti obrade i oporabe otpadnih baterija i akumulatora stiglo je
7 pravovremenih ponuda.

Skip to content