Virovitički gradonačelnik ugostio „sedmu silu“

Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Zvonkom Kožnjakom, danas je uprostorijama Grada Virovitice organizirala božićno-novogodišnjidomjenak za novinare. – Suradnja Gradske uprave i novinara je na visokoj razini i nadam seda će se u buduće ta suradnja i nastaviti. Zahvaljujući obostranomzalaganju, građanima se serviraju relevantne informacije potkrijepljenečinjenicama, rekao je gradonačelnik Virovitice, Zvonko Kožnjak,čestitajući Božić i novu 2008. godinu novinarima s područjaVirovitičko-podravske županije.Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Zvonkom Kožnjakom, danas je u prostorijama Grada Virovitice organizirala božićno-novogodišnji domjenak za novinare.

– Suradnja Gradske uprave i novinara je na visokoj razini i nadam se da će se u buduće ta suradnja i nastaviti. Zahvaljujući obostranom zalaganju, građanima se serviraju relevantne informacije potkrijepljene činjenicama, rekao je gradonačelnik Virovitice, Zvonko Kožnjak, čestitajući Božić i novu 2008. godinu novinarima s područja Virovitičko-podravske županije. (vo)

Skip to content