Virovitička Visoka škola predstavila prva tri udžbenika u vlastitoj nakladi

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na jučerašnjoj svečanosti obilježavanja treće obljetnice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici predstavljena su prva tri udžbenika koje je Visoka škola izdala u vlastitoj nakladi.Na jučerašnjoj svečanosti obilježavanja treće obljetnice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici predstavljena su prva tri udžbenika koje je Visoka škola izdala u vlastitoj nakladi.
Prvo je predstavljen udžbenik mr.sc.Olivera Jukića i prof. Marijane Špoljarić: „Uvod u građu računala”. Recenzenti udžbenika su prof. dr. sc. Radoslav Galić, prof. dr. sc. Marijan Kunštić i prof. dr.sc. Goran Martinović, a knjigu je lektorirala Ivana Vidak.
Udžbenik je predstavio autor i prodekan za nastavu mr.sc. Oliver Jukić koji je između ostalog naglasio da su za udžbenik već sada pokazala zanimanje i druga sveučilišta i veleučilišta.
Predstavljen je i udžbenik dekanice Visoke škole mr.sc. Vesne Bedeković: „Interkulturalni aspekti menadžmenta”. Recenzenti udžbenika su prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, prof. dr.sc. Neven Hrvatić i prof. dr. sc. Milan Jurina.

Mr. sc. Vesna Bedeković zahvalila se je svima koji su sudjelovali u izdavanju posebno naglasivši da su sadržaji obrađeni u njezinom udžbeniku nastajali tijekom izvođenja nastave iz kolegija Interkulturalni aspekti menadžmenta i rezultat su njenog zajedničkog rada sa studentima prve generacije stručnog studija informatičkog menadžmenta kojima je udžbenik i posvećen.
Treći udžbenik mr. sc. Brune Moslavca „ Osnove radnog prava za menadžere predstavio je jedan od recenzenata prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur sa Sveučilišta u Rijeci ( drugi recenzent je prof. dr. sc. Vilim Herman) koji je između ostalog čestitao mr. sc. Bruni Moslavcu kao i ostalim autorima budući da se po njegovom mišljenju u posljednje vrijeme znatno smanjuje broj onih koji danas pišu udžbenike. Na kraju je pohvalio Grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju što vode brigu o viskom školstvu.

Skip to content