Virovitička kožara nakon niza godina ponovno dobiva svrhu: Novi prostor za HGSS – Stanicu Orahovica u Virovitici

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Nekadašnja kožara u Virovitici, koja se nalazi u ulici Mirka Danijela Bogdanića, ponovno će nakon dugog niza godina dobiti svoju svrhu. Naime, bivšu kožaru, koja je u državnom vlasništvu, Ministarstvo državne imovine dodijelilo je na korištenje Gradu Virovitici za potrebe HGSS-a – Stanice Orahovica.

Prema riječima pročelnika HGSS-a Orahovica Ivice Kašube, ovaj objekt, kao i prostrano dvorište, mnogo će im značiti prvenstveno zbog skladištenja opreme jer do sada adekvatan prostor za to nisu imali. Inače, HGSS Orahovica raspolaže manjim skladišnim prostorom u Orahovici te uredom u Virovitici.

Objekt u Bogdanićevoj ulici potrebno je sanirati i adaptirati, a osnovnu sanaciju izvršit će Grad Virovitica koja je inače prostor dobila na korištenje bez naknade. S vremenom je u planu pokretanje niza aktivnosti vezanih uz HGSS i civilnu zaštitu grada Virovitice i općenito i to kroz osposobljavanja i edukacije za članove HGSS-a, kao i privlačenje mladih kroz organizaciju izviđača i slično. (virovitica.hr)

Skip to content