Virovitička gradska uprava u legalizaciji među top tri u Hrvatskoj

Do kraja godine gradovi i županije imali su zadaću okončati, ili barem privesti kraju legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, za što su ukupno imali dvije i pol godine vremena. Zahtjeve za legalizaciju građani su mogli predati do 30. lipnja 2013., nakon čega su imali još neko vrijeme da ih nadopune potrebnom dokumentacijom. Urede za legalizaciju u gradovima i županijama dotad je zatrpalo gotovo 827 tisuća zahtjeva.
U Ministarstvu su planirali da će velika većina zahtjeva biti riješena do kraja ove godine, dok će dio neriješenih zahtjeva, računaju oko dvadeset posto, biti prenesen u 2016. godinu te vrlo brzo nakon toga i riješen. No činjenica da su tek tri grada ispunila predviđenu kvotu dokazuje da plan nije bio realan.
Najuspješniji grad je Dubrovnik s riješenih 91,80 posto. Nakon Dubrovnika dolazi Poreč, u kojem su pravomoćno riješeno 80,95 posto zahtjeva, a uz njih jedini grad koji je prešao 80 posto je Virovitica sa 80.05 posto pravomoćno riješenih zahtjeva što dokazuje i koji su najuspješnije gradske uprave u Hrvatskoj.

Skip to content