Virovitička Gradska uprava aktivno se uključila u pomoć stanarima svih zgrada na području grada

U prostorijama Grada Virovitice predstavnici Regionalne energetske agencije Sjever u suradnji s Gradom Viroviticom održali su sastanak s upraviteljima zgrada vezano uz sljedeći natječaj energetske obnove višestambenih zgrada koji će biti objavljen  lipnju 2017. godine.

Na sastanku je ukazana važnost prijave na natječaj s obzirom da će projekti obnove biti sufinancirani sa čak 60%, neovisno o lokaciji. To predstavlja jedinstvenu priliku koja se vjerojatno više nikada neće ponoviti jer realizacijom ovog projekta znatno će se povećati vrijednost postojećih stanova te također znatno smanjiti troškovi grijanja u istima

Nakon konstruktivnog sastanka dogovoren je sljedeći korak, a to je održavanje sastanka s svim zainteresiranim predstavnicima stanara virovitičkih zgrada koji je predviđen za 2. ožujka.

Skip to content