U Virovitici uspješno provedena akcija sustavne preventivne deratizacije

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Nakon što je tvrtka Asanator d.o.o., koja je prošle godine temeljem Natječaja izabrana za najpovoljnijeg izvođača  dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije, provela poslove jesenskog dijela sustavne deratizacije Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ podnio je Izvješće o stručnom nadzoru.

Iz Izvješće o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije koja je provedena od 17. listopada do 5. studenog 2016. godine vidljivo je da je akcija izvedena od periferije prema središtu grada i njome je ukupno obuhvaćeno 7.137 stambenih jedinica za što je utrošeno 5.050 kg rasute žitne meke te 101 kg parafinskih kocaka, 23 kg svježih mamaca i 590 ljepljivih deratizacijskih podložaka.

U Izvješću je također navedeno da tvrtka ”Asanator” ostaje u obvezi odazvati se na svaki poziv građana, Sanitarne inspekcije ili Zavoda za javno zdravstvo za dopunskom deratizacijom budući je javljaju sporadični problemi vezani uz određeni broj napuštenih i neodržavanih objekata koji mogu poslužiti za neometano zadržavanje i obnovu populacije štetnih glodavaca unutar naselja.

Poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacija se sustavno provodi više od 10 godina, a osim provedbe na javnim površinama sredstva za deratizaciju dostavljaju se i u kućanstvima što znatno pospješuje učinak te za razliku od nekih drugih sredina, gdje se ona nije sustavno provodila, Virovitica je štetne glodavce svela na razinu prihvatljivog biološkog minimuma.

Skip to content