Virovitičanima uz posude za papir i plastiku uskoro posude i za biootpad

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica među rijetkim je hrvatskim gradovima koji isplaćuje naknade zbog umanjenja vrijednosti nekretnina vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta u Virovitici, a od 2008. godine do danas na ime naknada vlasnicima nekretnina isplaćeno 3.116.370 kuna
Iz godine u godinu smanjuje se količina otpada koja završi na Gradskom odlagalištu u Virovitici pa je tako u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu zabilježeno smanjenje od 1,83 posto, a u odnosu na 2007. godinu smanjenje od čak 53,53 posto.
Rezultat je to dobrog rada gradskih službi i komunalnog društva Flora Vtc d.o.o. na poticanju, osvješćivanju i edukaciji građana o potrebi i korisnosti razvrstavanja otpada prema vrsti te informiranju o načinu njegovog preuzimanja i krajnjeg odlaganja.
– Grad Virovitica i komunalno društvo Flora Vtc ulažu velike napore na osvješćivanju i poticanju građana na razvrstavanje otpada prema vrsti: ambalažni (papir, staklo, metal), biorazgradiv (ostaci hrane) i otpad koji se ne može više preraditi-reciklirati ili kompostirati i to sve već u kućanstvima. Nadalje, Flora Vtc uvodi mjere za pravilno gospodarenje komunalnim otpadom, između ostalog, planira se sav korisni otpad koji nastaje na području grada Virovitice odvojeno sakupljati kako isti ne bi završio na odlagalištu. Korisni, odvojeno sakupljeni otpad (papir i plastika) već se odvojeno sakuplja u privatnim kućanstvima, međutim, u odvojenom sakupljanu korisnog otpada (papira i plastike) dosad nisu bili obuhvaćeni korisnici koji stanuju u zgradama zajedničkog stanovanja – kazuje gradonačelnik Ivica Kirin dodajući kako vezano s tim Grad Virovitica i tvrtka Flora Vtc planiraju nabaviti posude za otpad, žute za plastiku, plave za papir i posude za biootpad.

Skip to content