Virovitica za čišći okoliš – sufinancira se program edukacije o važnosti pravilnog zbrinjavanja EE otpada

Kako je Flora VTC d.o.o. iz Virovitice državni koncesionar za sakupljanje električnih i elektroničkih uređaja, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Mȕller potpisali su dodatak osnovnog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova programa edukacije javnosti o važnosti pravilnog zbrinjavanja EE otpada u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja okoliša, davanjem sredstava pomoći. Shodno navedenom tiskat će se edukacijski letci o pravilnom zbrinjavanju EE otpada te distribucija takvog letka u sva kućanstva u Republici Hrvatskoj, produkcija i emitiranje edukativnog jingla na radio stanici na nacionalnoj razini, tisak jumbo plakata i zakup plakatne površine za gradove Split i Zagreb, banner na tri najposjećenija web portala s direktnim linkom na web stranicu za prijavu besplatnog zbrinjavanja EE otpada i oglašavanje na Eko solar reklamnim uređajima. Naime Gradu Virovitici odobrena su sredstva pomoći Fonda, za sufinanciranje programa edukacije javnosti o važnosti pravilnog zbrinjavanja EE otpada u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja okoliša, u visini 40% procijenjene vrijednosti predmetnog programa koji iznose 703.521,15 kuna, od čega su za Fond opravdani troškovi u iznosu od 562.816,92 kune.

Skip to content