Virkom povećao temeljni kapital

virkom 3Članovi Skupštine virovitičkog trgovačkog društva Virkom na sjednici donijeli su Odluku o povećanju vrijednosti temeljnog kapitala društva, kojim se s dosadašnjih 64 milijuna 115 tisuća kuna povećao za 12 milijuna 270 tisuća 300 kuna, te sada u konačnosti iznosi 76 milijuna 385 tisuća 300 kuna. Direktor Virkoma Damir Marenić napomenuo je da su sukladno Zakonu o vodama vlasnici Virkoma, Grad Virovitica i općine Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica, donijeli su odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga, trgovačkom društvu Virkom. Omjer udjela ostat će nepromijenjen, Grad Virovitica će i dalje imati udio od 72 posto, a svaka općina po 7 posto.

Skip to content