Virkom i u ovoj godini nastavlja s investicijskim ciklusom – u tijeku je javna nabava za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Na Skupštini gradske tvrtke Virkom koja je održana u ponedjeljak, 28. svibnja usvojeno je Izvješće o radu za 2017. godinu, a prema istom tvrtka je ostvarila prihod u vrijednosti od 18.927.542,00 kuna, dok je u investicijske aktivnosti uloženo 40.854.944,00 kuna.

Prema riječima direktorice Margarete Ptiček, tijekom 2017. godine na vodoopskrbnom sustavu izvedeno je 166 novih priključka, što pribrojeno postojećem broju čini ukupno 15.191 priključak, dok je na sustav odvodnje izvedeno 348 novih priključaka te ih je na kraju godine bilo 8.904.

Što se tiče najznačajnijih projekata, svakako treba istaknuti EU projekt “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica – Faza I.”. Postavljena je kanalizacija u virovitičkim prigradskim naseljima, napravljeno je oko 36 kilometara kanalizacijske mreže u Virovitici, Špišić Bukovici i Breziku, 13 crpnih stanica te 14 mjerno regulacijskih okana koja će pridonijeti regulaciji vodoopskrbe. Ove godine tvrtka nastavlja s provedbom projekta, odnosno s Fazom II. koja se odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za koji je u tijeku javna nabava. Istim je projektom predviđena i nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Vrijednost projekta (Faze I. i II.) je 147 milijuna kuna, a financira se iz Operativnog programa zaštite okoliša 2013-2017. te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Zadovoljstvo projektom izrazio je i predsjednik Skupštine, gradonačelnik Ivica Kirin pošto je kanalizacija dovedena do svake obiteljske kuće, a grad je gotovo sto posto pokriven odvodnjom.

Uz navedeno, tijekom 2017. godine u Suhopolju je privedena kraju treća faza projekta koja se odnosila na izgradnju drugog dijela kolektorske mreže, a time je izgrađeno dodatnih 20 kilometara mreže. Vrijednost radova je 20 milijuna kuna, a projekt je sufinanciran 90 posto sredstvima EIB-a i CEB-a. Također, pri kraju je i izrada projektne i studijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za sva preostala naselja u aglomeracijama Suhopolje, Gradina, Špišić Bukovica i Lukač u vrijednosti 9 milijuna kuna, u kojima takav sustav još nije izgrađen, rekla je Margareta Ptiček.

S investicijskim ciklusom Virkom nastavlja i u 2018. godini. Uz već navedenu Fazu II. projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“, u naselju Milanovac izvode se radovi na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije u Ulici Sv. Križa u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, a u naselju Gradina planira se dovršetak izgradnje kanalizacijske mreže sa spojem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Suhopolju. Osim toga, Virkom će biti nositelj projekta Aglomeracija Pitomača gdje je ove godine u planu dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te dogradnja sustava odvodnje i nabava opreme, procijenjene vrijednosti 110 milijuna kuna. (virovitica.hr)

Skip to content