Vinogradarski registar – podnošenje obveznih izjava

Snimio: Kristijan Toplak

Sukladno Pravilniku o Registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 1. kolovoza 2011. godine zaprima i obrađuje obvezne izjave subjekata upisanih u Vinogradarski registar, što se do sada obavljalo u Uredima državne uprave. Obvezne izjave obuhvaćaju: Izjavu o berbi, Izjavu o proizvodnji i Izjavu o zalihama vina, mošta i voćnih vina u vlasništvu na dan 31. srpnja.

Sukladno spomenutom Pravilniku rokovi za podnošenje obveznih izjava su:

1. Izjava o berbi i izjava o proizvodnji podnose se najkasnije do 15. siječnja.,

2. Izjava o zalihama vina, mošta i voćnih vina u vlasništvu na dan 31. srpnja, podnosi se najkasnije do 10. rujna.

Ukoliko još uvijek niste podnijeli Izjavu o zalihama vina, mošta i voćnih vina u vlasništvu na dan 31. srpnja, a obveznik ste podnošenja iste, prilikom podnošenja Izjave o berbi i Izjave o proizvodnji, možete podnijeti i Izjavu o zalihama. Svaka fizička i pravna osoba ukoliko ne postupa sukladno Pravilniku o Registru vinograda i ne posjeduje propisane prateće dokumente, kao i obvezne evidencije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom temeljem članka 35. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN br. 149/09, 22/11). Obrasci za podnošenje obveznih izjava nalaze se službenoj Internet stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr)

Skip to content