Vesna Grbac: S dužnom pažnjom o proračunskim sredstvima

U Službi za financije obavljaju se upravno-pravni, analitičko-informativni, financijsko-planski te drugi opći i stručni poslovi odnosno poslovi praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito: priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim za javne financije, poslovi izrade proračuna Grada, odluke o izvršavanju proračuna Grada, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada i izvješća o ostvarivanju proračuna u tijeku godine, predviđanja proračunske potrošnje, izrade uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna Grada, izvješća o izvršavanju proračuna Grada, poslovi sudjelovanja u postupku revizije gradskog proračuna, poslovi gradske riznice, izvješćivanje o potrošnji proračunske pričuve, izvješćivanje o stanju zaduženosti Grada. Služba za financije nadležna je za izdavanje rješenja o razrezu poreza na tvrtku ili naziv te za izdavanje rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor.
Tijekom proračunske godine vodi se stalna briga o proračunskim prihodima i rashodima, odnosno njihovo praćenje. Svakodnevno se obavljaju računovodstveni poslovi i vode sve knjigovodstvene evidencije, što je zasigurno doprinijelo da je Grad Virovitica za poslovanje 2013. godine dobio bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.

Skip to content