Većina gradske uprave od ponedjeljka 16. siječnja seli se na novu lokaciju u Ulici Matije Gupca 78 – zgrada saniteta u bivšoj virovitičkoj vojarni

Zbog ekonoselidbamičnosti poslovanja većina upravnih tijela seli se u na novu adresu u Ulici Matije Gupca 78 – desna strana bivše virovitičke vojarne (prostor gdje je do sada bila Katolička gimnazija). Tako će u nove prostorije preseliti Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj te Služba za financije.

Nakon što se Katolička klasična gimnazija preselila u bivšu zgradu Visoke škole otvorio se prostor da se pronađe nova lokacija za većinu gradskih upravnih odjela. Treba napomenuti da će se gradska uprava na ovaj način odsad nalaziti na dvije lokacije umjesto na tri kao do sad te će se znatno povećati učinkovitost i ekonomičnost rada kroz uštedu vremena i smanjenje troškova prijevoza.

Gradonačelnik zajedno sa Uredom gradonačelnika i Tajništvom i dalje će raditi na staroj adresi na Trgu kralja Tomislava 6 – „kod sata“

Skip to content