Užurbano se radi na osamostaljenju Državnog arhiva u Virovitici.

Jučer je u prostorijama Gradske uprave pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović održala radni sastanak sa ravnateljem Državnog arhiva u Osijeku dr. Stjepanom Sršanom o osamostaljenju Državnog arhiva u Virovitici.Jučer je u prostorijama Gradske uprave pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović održala radni sastanak sa ravnateljem Državnog arhiva u Osijeku dr. Stjepanom Sršanom o osamostaljenju Državnog arhiva u Virovitici.

Budući da je osnovan Državni arhiv u Virovitici sada treba poraditi na njegovom ustrojstvu pa treba ministru kulture Boži Biškupiću predložiti privremenog ravnatelja koji će ga tada i imenovati. Privremeni ravnatelj tada treba izraditi svu dokumentaciju za osnivanje Arhiva, te donijeti Pravilnik o unutarnjem redu. Nakon toga treba napraviti podjelu arhivske građe koja se sada nalazi u Osijeku i prenijeti ju u Viroviticu. Prostor za smještaj spomenute građe nalaziti će se u Dvorcu u Virovitici. Prema riječima dr. Sršana očekuje se da bi taj posao do proljeća mogao biti završen.

Razgovaralo se je i o projektu izgradnje nove zgrade Državnog arhiva i Muzeja koja bi se trebala nalaziti u produžetku Palače Pejačević u smjeru prema današnjoj Policijskoj postaji, tj. na prostoru ispred visoke škole za menadžment ( bivše strukovne škole ).

Skip to content