U utorak 20. prosinca u 16.30 sati održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u utorak 20. prosinca 2016. godine održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Aktualni sat
 • Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. g.
 • Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 • Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
 • Donošenje Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016.-2020. godine
 • Donošenje Odluke izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Milanovac
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
 • Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2016. godini
 • Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2017. – 2019.
 • Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 • Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta i građevine izgrađene na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br 2275/2 potok u Bataliji sa 22 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 • Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Virovitice u 2015. godini
Skip to content