Usvojena nova Odluka o komunalnom doprinosu – doznajte za koje djelatnosti doprinos pojeftinjuje

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice vijećnici su, među ostalim, usvojili i prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. Izradi nove Odluke pristupilo radi usklađivanja s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na cijelom području jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja zgrade. Prihod je Proračuna grada Virovitice i koristi se samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

U odnosu na dosadašnje stanje, donošenjem nove Odluke dolazi do razlike u utvrđivanju vrijednosti na način da u pojedinim zonama i određenim namjenama vrijednost komunalnog doprinosa poskupljuje ili pojeftinjuje.

Naime, do stupanja na snagu novog Zakona, u svakoj je zoni pojedina namjena imala svoju cijenu. Radi usklađivanja sa Zakonom, sada su određene tri zone te je za sve namjene ista vrijednost, a kako ne bi došlo do velikog „skoka“ u cijenama, u oslobađanjima su određeni koeficijenti.

Primjerice, u zoni III koja se odnosi na prigradska naselja, komunalni doprinos će biti niži za trgovačku namjenu s ciljem pokretanja trgovačke djelatnosti na tom području. U zoni I pojeftinjuje komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti, što će omogućiti obrtnicima jeftiniju izgradnju objekata, dok se doprinos za uslužne djelatnosti smanjuje u zonama II i III.

Bez obzira na utvrđene nove cijene i koeficijente, na snazi ostaju olakšice i oslobađanja iz Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva grada Virovitice te Programa poticaja razvoja turizma. (virovitica.hr; fotografija: Ilustracija)

Skip to content