UŠTEDE NA GRIJANJU I ELEKTRIČNOJ ENERGIJI Završena energetska obnova Društvenog doma u Rezovcu

Završeni su radovi na energetskoj obnovi Društvenog doma u Rezovcu ukupne vrijednosti 1.294.413 kuna, za koji je Grad Virovitica dobio bespovratno sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 764.737 kuna te iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 282.911 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu poziva “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”. Nositelj projekta je Grad Virovitica, a napisala ga je Razvojna agencija VTA.

U okviru projekta energetski je obnovljena ovojnica zgrade, ugrađen je novi visokoučinkoviti sustav grijanja te zamijenjen postojeći sustav pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije. Primjenom mjera energetske učinkovitosti ostvarit će se uštede godišnje potrebne topline za grijanje zgrade od 60,70 posto, uz smanjenje godišnje emisije CO2 za 21,86 tona i godišnje primarne energije za 69,75 posto.

Izvedeni građevinski zahvati na predmetnom objektu uključili su izvođenje toplinske zaštite zidova prema negrijanom ili vanjskom prostoru, zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, izvedbu toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu i izvedbu toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru.

Izvedene strojarske instalacije uključile su rekonstrukciju postojeće plinske instalacije, instalaciju niskotemperaturnog grijanja, pripremu tople potrošnje vode solarnim kolektorima i ventilacije.

Ciljane skupine koje će imati izravne koristi su korisnici Društvenog doma u Rezovcu, kojima će se omogućiti kvalitetniji i ugodniji boravak u zgradi. Mještani i posjetitelji Rezovca također će imati pogodnosti, ostvarujući podršku u prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content