Uskoro se očekuju natječaji za idejne projekte uređenja vodnog režima Ođenice – cilj: unapređenje sustava obrane od poplava, navodnjavanje i turistički sadržaji

Nakon što je u Osijeku nedavno održan sastanak na temu uređenja donjeg sliva Ođenice, a u svrhu obrane od poplava, navodnjavanja poljoprivrednih površina na području grada Virovitice te dodatnih rekreativnih i turističkih sadržaja, u srijedu, 16. svibnja na sastanku u Gradskoj upravi razgovaralo se i o uređenju gornjeg, brdskog sliva kojeg su sastavni dio i Virovitički ribnjaci te retencija Franjevina. Sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda iz Osijeka i Virovitice održali su zamjenik gradonačelnika Damir Marenić i pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu raspisati dva natječaja za izradu dva idejna projekta koji će se podijeliti u više faza pošto se radovi procjenjuju na više od 70 milijuna kuna, kako bi se u budućnosti po osiguranim sredstvima za pojedinu fazu nakon izgradnje mogle ishodovati uporabne dozvole i segmentno puštati u korištenje.

Idejni projekt uređenja vodnog režima gornjeg sliva Ođenice će sadržavati izmuljivanje na svim jezerima, obnovu postojećih pregradnih profila, izgradnju nove akumulacije Ribnjak, podizanje vodnog lica izgradnjom dvije ustave sa sanacijom korita vodotoka te izgradnju jezera Bajer, koji će uz primarnu funkciju osiguranja dovoljne količine vode za potrebe navodnjavanja biti i potencijal uvođenja sportsko-rekreacijskih i boravišnih sadržaja – mogućnost razvitka područja uz jezero kao novog virovitičkog parka, rekao je zamjenik gardonačelnika Damir Marenić istaknuvši kako je uz uređenje toka Ođenice u urbaniziranom području u planu i uređenje staza te ostalih sadržaja za posjetitelje, kao što su mostovi, pješačke i biciklističke staze, igrališta sa svom komunalnom infrastrukturom, rasvjetom te ostalom komunalnom opremom.

Sastavni dio projekta biti će i most u Antunovcu koji je nedovoljne širine, stoga se predviđa izgradnja novog mosta u širini koja će osigurati siguran pješački i kolni promet kako bi pješaci mogli nesmetano prolaziti, dodao je Damir Marenić.
Na osnovu predmetne Studije, trenutno su u fazi pripreme projektni zadaci za izradu idejnih projekata. Natječaji će biti raspisani u najkraćem roku, a idejne projekte financirat će Hrvatske vode. (virovitica.hr; foto: Martina Bašić)

Skip to content