Uskoro sanacija divljeg odlagališta u Golom Brdu

Na aktualnom satu današnje 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice najavljena je sanacija divljeg odlagališta u prigradskom naselju Golo Brdo. Inače, na lokaciji navedenog divljeg odlagališta mještani već godinama organiziraju volonterske akcije nastojeći spriječiti povećanje količine nepropisno odloženog otpada.

Divljem odlagalištu koje se nalazi u nenaseljenom dijelu prigradskog naselja pristupa se poljskim i makadamskim putevima iz više smjerova, što je, nažalost, navedenu lokaciju i učinilo pogodnom za neopaženo i nepropisno odlaganje, rekao je gradonačelnik I. Kirin.

Ovih je dana Grad Virovitica potpisao Ugovor o sufinanciranju kojim će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u iznosu do 40% procijenjenih troškova projekta u iznosu od 57.586,82 eura s PDV-om (23.034,73 eura). Projekt je, u suradnji s Gradom Viroviticom, prijavila Razvojna agencija VTA.

Ovo je odlagalište pri vrhu prioriteta za sanaciju, budući da je smješteno u blizini izvora pitke vode Grada Virovitice, u blizini poljoprivrednih zemljišta, s prijetećom opasnošću od izbijanja požara, ali i nekontroliranom razmnožavanju glodavaca. Nakon sanacije bit će poduzete mjere sprječavanja ponovnog nepropisnog odlaganja otpada, odnosno postavit će se nadzorne kamere. Projekt sanacije planiramo završiti tijekom 2024. godine, dodao je gradonačelnik.  (virovitica.hr)

Skip to content