Uskoro nova odluka o komunalnom redu

Na današnjoj sjednici Poglavarstva, poglavari su razmatrali prijedlog Odluke o komunalnom redu koju bi Gradsko vijeće trebalo usvojiti na svojoj…Na današnjoj sjednici Poglavarstva, poglavari su razmatrali prijedlog Odluke o komunalnom redu koju bi Gradsko vijeće trebalo usvojiti na svojoj sljedećoj sjednici. Također je i razmatran prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Donošenjem Pravilnika kao i novog Zakona kojima se reguliraju skupljanje, odvoz i postupanje komunalnim i ostalim vrstama otpada, neophodno je definirati obveze korisnika i davatelja usluge u postupanju s otpadom, stoga je ovom izmjenom i dopunom odluke definiran odvoz glomaznog otpada, odlaganje te obveza prijave korisnika u evidencije tvrtke Flora Vtc d.o.o. Isto tako, a s obzirom na donošenje novog Zakona o prekršajima, povećane su kazne za pravne i fizičke osobe, stoga je potrebno i izvršiti izmjenu prekršajnih odredbi navedene Odluke.

Skip to content