Uskoro natječaji za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Virovitice – zemljište se daje u zakup na 5 i 25 godina

Na sjednici Gradskoj vijeća održanoj 24. lipnja, vijećnici su donijeli odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Virovitice.

Člankom 29. st.1 Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže temeljem Programa raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem. S obzirom na ispunjene zakonske preduvjete, Grada Virovitice pristupio je pripremi raspisivanja natječaja za zakup na 5 godina i na 25 godina.

U zakup na 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, daje se ukupno 1.131.5939 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za ostale namjene, daje se u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom. Programom je za ostale namjene predviđeno 32,9018 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Početna cijena u oba natječaju utvrđuje se na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/18).

Javni natječaj bit će objavljen 8. srpnja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Virovitice i trajat će od 30 dana.

Sve karte i proizvodno-tehnološke cjeline bit će dostupne na službenoj stranici Grada Virovitice.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Virovitice na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Virovitici, uz prethodno mišljenje Virovitičko-podravsku županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. (virovitica.hr)

Skip to content