Uređenje korita rijeke Ođenice

Djelatnici Hrvatskih voda nastavljaju sa redovnim uređenjem korita rijeke Ođenice koji se nalazi u programu Hrvatskih voda. Tako je ovih dana započelo čišćenje nanosa na dnu korita, a radovi se trenutno odvijaju na dijelu korita rijeke od mosta…1 1282545674Djelatnici Hrvatskih voda nastavljaju sa redovnim uređenjem korita rijeke Ođenice koji se nalazi u programu Hrvatskih voda. Tako je ovih dana započelo čišćenje nanosa na dnu korita, a radovi se trenutno odvijaju na dijelu korita rijeke od mosta u ulici J.J. Strossmayera do mosta u ulici P. Preradovića.

Skip to content