Uređen i iskopan kanal za oborinsku odvodnju u Taborištu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica nastavlja s rješavanjem problema do kojih dolazi kod iznimno velikih oborinama. Naime svjedoci smo sve češćih situacija kada u razmjerno malo vremena padne velika količina oborina što je ove godine rezultiralo velikim poplavama na brojnim područjima u našoj zemlji. U takvim situacijama do najviše problema dolazi u brdskim ulicama u prigradskim naseljima te u Taborištu jer se radi o močvarnom području koje je u proteklih nekoliko godina brojnim zahvatima dovedeno u zadovoljavajuće stanje. Ipak kod velikih oborina, kako se radi o prirodnoj depresiji teško je u tako kratkom vremenu odvesti vodu pa dolazi do određenih problema na najnižim mjestima. Upravo iz tih razloga uređen je i iskopan kanal koji prolazi uz novi trgovački centar Park & Shop. Iskopano je 490 metara novog kanala te uređeno 50 metara postojećeg kanala, a u planu je i povezivanje tog kanala s kanalima u Ulici Miroslava Krleže. Projekt je pozdravio predsjednik Vijeća mjesnog odbora Taborište Željko Heđi te zahvalio Gradu Virovitici na velikoj pomoći kako bi se riješio problem koji postoji oduvijek postoji na ovom području.

Skip to content