Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovana Javna ustanova Državni arhiv u Virovitici

Na 50. sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana pod predsjedanjem premijera dr. sc. Ive Sanadera, donesena je Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici.Na 50. sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana pod predsjedanjem premijera dr. sc. Ive Sanadera, donesena je Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici. Navedenom Uredbom osniva se Javna ustanova Državni arhiv u Virovitici kao područni državni arhiv, koji obavlja arhivsku službu na području Virovitičko – podravske županije. Osnivač Arhiva je Republike Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime obavlja Ministarstvo kulture. Naziv Arhiva je Državni arhiv u Virovitici. Sjedište Arhiva je u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24. Arhiv se ustrojava i obavlja arhivsku djelatnost sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti. Arhivom upravlja ravnatelj, a do njegovog imenovanja, Arhiv će voditi privremeni ravnatelj kojeg će imenovati ministar kulture. Sredstva za osnivanje i početak rada Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstva za redovan rad i opremu Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture. Sredstva za obavljanje svoje djelatnosti Arhiv može pribaviti i iz vlastite djelatnosti, darovanjima, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa zakonom. Arhiv će s Državnim arhivom u Osijeku zaključiti sporazum o razgraničenju arhivskoga gradiva, sukladno kojem će Državni arhiv u Osijeku, u roku od dvije godine od dana sklopljenog sporazuma, predati Arhivu arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove djelatnosti. Područje Virovitičke – podravske županije pokrivao je jedan od područnih državnih arhiva – Državni arhiv u Osijeku, koji u Virovitici već ima Arhivski centar. Budući da Državni arhiv u Osijeku pokriva područje više slavonskih županija, osnivanjem Državnog arhiva u Virovitici u znatnoj mjeri će rasteretiti Državni arhiv u Osijeku. U tom smislu ova inicijativa je podržana i od strane tog Arhiva. Nadalje, sukladno članku 50. Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Grad Virovitica je osigurao potreban i primjeren radni i spremišni prostor, odgovarajuću opremu te potreban broj stručnoga arhivskoga osoblja za rad Arhiva, u okviru postojećeg Arhivskog centra u gradu Virovitici.
(kt)

Skip to content