Upute za podnositelje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19

Zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kako slijedi:

1.-djelomično – u iznosu od 50% razrezane vrijednosti komunalne naknade poslovni subjekti razvrstani, prema Zakonu o računovodstvu („Narodne novine“ broj: 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), u mikro i male poduzetnike, te obrtnici, koji da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka do 30% u odnosu na isto razdoblje 2019.g.

2.– u potpunosti u iznosu 100% razrezane vrijednosti komunalne naknade poslovni subjekti razvrstani, prema Zakonu o računovodstvu („Narodne novine“ broj: 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), u mikro i male poduzetnike, te obrtnici, koji da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka veći od 30% u odnosu na isto razdoblje 2019.g.

U slučaju obustave rada zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade temeljem zahtjeva i uz ispunjenje uvjeta, ostvaruju obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti  u potpunosti – u iznosu 100% razrezane vrijednosti komunalne naknade, svi poslovni subjekti – poduzetnici kojima se odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske rad obustavi, osim banaka (NKD 64), osiguravajućih društava (NKD 65), kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61).

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ostvaruju pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, ostvaruju to pravo podnošenjem zahtjeva i temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ostvaruju pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, a koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ostvaruju pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, a koji posluju kraće od 12 mjeseci trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i lipanj 2020.g.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ostvaruju pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, osloboditi će se obveze plaćanja komunalne naknade sukladno odredbama Odluke ukoliko uz ispunjenje svih uvjeta nemaju duga prema Gradu Virovitici (potvrdu o nepostojanju dugovanja pribavlja Grad Virovitica).

Zahtjeve podnijeti elektroničkim putem na e-mail: e-pisarnica@virovitica.hr

Za sva dodatna pisanja stojimo na raspolaganju: anja.dursot@virovitica.hrobrad.radijevac@virovitica.hr

OBRASCI:

Zahtjev za ostvarenje prava na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade

Tablica – Usporedba prihoda

Tablica – usporedba prihoda za poslodavce koji posluju kraće od 12 mjeseci

 

Skip to content