Upravni odjel za imovinske i pravne poslove

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica


Boris Horvat, dipl. iur., dipl. politolog
pročelnik
Tel: 033 726 100
Fax: 033 638 870
boris.horvat@virovitica.hr


Suzana Žeravica Milković, dipl.iur
savjetnica za imovinske i pravne poslove
Tel: 033 638 217
suzana.zeravica@virovitica.hr


Antun Moslavac
referent za katastarsko-geodetske poslove
antun.moslavac@virovitica.hr