Unaprjeđenje turističkih sadržaja oko sliva Ođenice i Virovitičkih ribnjaka – prezentirana Studija koja će biti podloga za buduće aktivnosti

Tvrtke KAP4 i 3E PROJEKTI prezentirale su danas u Gradu Virovitici Prostorno-programsku studiju uređenja područja oko sliva Ođenice i Virovitičkih ribnjaka. Studiju je Grad Virovitica naručio s ciljem definiranja mogućih sadržaja na području oko Virovitičkih jezera i gornjeg toka Ođenice s posebnim naglaskom na stvaranju turističko-rekreacijske zone. Studija će služiti kao podloga za definiranje načelnih obuhvata i sadržaja detaljnijih urbanističkih, krajobraznih i arhitektonskih rješenja, odnosno inkorporirat će se u prostorne planove i projekte budućih investitora.

Dio Virovitičkih jezera koja nisu isušena danas se većinom koriste za ribolov, dok se okolna područja koriste za lov, izlete i razne tipove rekreacije. Studijom se zadržavaju postojeće aktivnosti, ali se proširuje njihov sadržaj. Prostor uz potok Ođenicu je neuređen te se ovom Studijom radi na povezivanju jezera, odnosno turističko-rekreacijske zone uz njih s gradom Viroviticom baš uz korito Ođenice.

Studija sadrži problemsku kartu šireg i užeg obuhvata oko samih Virovitičkih jezera, a istom se definiraju mogućnosti i ograničenja određenog prostora.

Cilj je da se urede biciklističke staze i kroz šume, odnosno da biciklisti imaju na raspolaganju uređenu poučnu stazu i preglednu trasu tako da nesmetano mogu uživati u prirodnim ljepotama našeg kraja. Želimo da turistički sadržaji po kojima se Virovitica razlikuje od ostalih destinacija budu dostupni turistima prolaznicima, sportašima, rekreativcima, ali i za obiteljske izlete. Osim uređenja biciklističkih staza, cilj je unaprijediti turizam na području ribnjaka. U tom pogledu, Studijom je definirano uređenje raznih sadržaja turističke namjene, autokampova, bungalova te turističkih naselja u području Milanovca koji će se spajati s ribnjacima, rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin. (virovitica.hr, fotografije: Martina Bašić)

 

Skip to content