Ukupno dopušteni iznosi troškova izborne promidžbe na izborima za gradonačelnika i za gradsko vijeće Grada Virovitice

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) u članku 19. a propisuje da su veliki gradovi jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika. Kako spomenuti Zakon u daljnjem tekstu posebno spominje pojam “veliki grad” i pojam “grad sjedište županije”, proizlazi da grad koji je sjedište županije ne mora nužno biti veliki grad, ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti iz citiranog članka. Slijedom navedenog, grad koji ima manje od 35.000 stanovnika, a koji je sjedište županije, nije veliki grad u smislu članka 19. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Stoga se u slučaju  grada Virovitice, vezano za ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za gradonačelnika, primjenjuje odredba članka 17. stavak 1. alineja 6. , a vezano za ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za članove gradskog vijeća, primjenjuju se odredbe članka 17. stavak 2.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine”, broj 24/11, 61/11, 27/13, 47/13 – pročišćeni tekst),  te ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi, ne smije prelaziti iznos veći od 250.000,00 kuna.

Skip to content