Ukupni konsolidirani prihodi grupe Viro 1.344,38 milijuna kuna odnosno 16,68 posto više od ukupnih prihoda u 2010. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U 2011. godini grupa Viro ostvarila je ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 1.344,38 milijuna kuna, što je za 18,68 posto više od ukupnih prihoda u 2010. godini. U istom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 133,30 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 130,17 milijuna kuna.

Tijekom protekle godine ukupni rashodi iznosili su 1.211,08 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 9,60 posto u odnosu 2010. godinu. Konsolidirani troškovi osoblja smanjeni su za 4,08 posto u odnosu na proteklu godinu i iznose 74,43 milijuna kuna. Zbog kontinuiranog ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju pogona, konsolidirani troškovi amortizacije povećani su za 22,22 posto i iznose 63,60 milijuna kuna.

Dugoročne obveze smanjene su za 8,52 posto, dok su kratkoročne obveze povećane za 70,92 posto u odnosu na kraj prethodne godine.

Udio vlasništva Viro tvornice šećera u temeljnom kapitalu županjske Sladorane iznosi 76,60 posto, dok je udio vlasništva Sladorane u temeljnom kapitalu tvrtke Slavonija nova 77,36 posto.

Skip to content