Uklanjanje neregistriranih i napuštenih vozila

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Kako smo u posljednje vrijeme svjedoci znatnog broja napuštenih neregistriranih vozila Grad Virovitica pojačao je svoje napore da se takva vozila uoče, otkriju njihovi vlasnici te u skoro vrijeme uklone sa navedene površine.Kako smo u posljednje vrijeme svjedoci znatnog broja napuštenih neregistriranih vozila Grad Virovitica pojačao je svoje napore da se takva vozila uoče, otkriju njihovi vlasnici te u skoro vrijeme uklone sa navedene površine.

Temeljem Odluke o komunalnom redu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Virovitice komunalni redar ovlašten je narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata i klima uređaja, reklama i drugih predmeta.Ukoliko je određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi rješenjem određena mjera uklanjanja protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta na javnim površinama, a ista ne postupi po toj mjeri uklanjanje će izvršiti nadležni upravni odjel preko treće osobe. Vlasnici protupravno postavljenih predmeta dužni su ih preuzeti u roku 30 dana, u protivnom će se isti prodati putem javne prodaje radi podmirenja troškova. Vlasnik protupravno postavljenih predmeta, prije preuzimanja predmeta dužan je podmiriti troškove izvršenja-uklanjanja, skladištenja i čuvanja.

Kako saznajemo od komunalnog redara Grada Virovitice Tomislava Mikulića kada se ustanovi vlasnik napuštenog vozila osoba se prvo upozori i da joj se razuman rok od 10 – 15 dana da vozilo sama ukloni. Ukoliko osoba to ne učini tada se u suradnji sa HAK-om Virovitica ide na uklanjanje vozila. Vozilo se uklanja u nazočnosti policajca u zajednici sa kojima Grad Virovitica ima odličnu suradnju budući da i oni uvelike pomažu u uočavanju takvih vozila.

Skip to content