U županijskoj vijećnici prezentirana «e-dozvola» kojom će se izdavati akti za gradnju i uporabu

prostornoDjelatnicima upravnih odjela s područja Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Požeško-slavonske županije, koji se bave izdavanjem uporabnih i dozvola za gradnju, u Virovitici je u četvrtak 13. veljače predstavljena «e-dozvoLa». Sustav «e-dozvole» predstavio je pomoćnik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Danijel Meštrić. Prezentaciji su nazočile, između ostalih, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo Virovitičko-podravske županije Iva Šarić Srzić i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Jasna Baranjec-Keserica.

Ovo je druga prezentacija u nizu, prva je održana u Čakovcu, a Ministarstvo će ih održati po cijeloj Hrvatskoj kako bi upoznalo upravna tijela sa novim sustavom i olakšalo snalaženje u njemu.

Osnovne informacije o sustavu e-dozvole: Novim Zakonom o gradnji (NN 153/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. propisano je da se za gradnju izdaje samo jedna dozvola, građevinska dozvola, a za uporabu građevine također se pribavlja samo jedna dozvola, uporabna dozvola. Složenost dokumentacije i postupak izdavanje građevinske dozvole ovise o složenosti građevine a za uporabnu dozvolu o vremena gradnje. Dozvole će se izdavati za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što će pojednostaviti i ubrzati postupak, učiniti ga transparentnim i lako preglednim.

Sustavom e-dozvole stvaraju se preduvjeti za učinkovit hijerarhijski odnos i vezu između Ministarstva koje je središnje državno upravno tijelo odgovorno za stanje u području gradnje i lokalne i regionalne (područne) samouprave koja izdaje građevinske i uporabne dozvole jer će svaka dozvola koja se izda bilo gdje na teritoriju Hrvatske biti vidljiva i u Ministarstvu.

Budući je sustav zadan i jednak za svako upravno tijelo ujednačit će se postupanje i primjena zakona, što pruža pravnu sigurnost podnositelju zahtjeva i olakšava postupanje svim sudionicima u postupku.

Sustav je transparentan, lako pristupačan i vidljiv svim sudionicima, ali i brojnim nadzornim tijelima, čime se povećava i odgovornost svakog od sudionika u postupku izdavanja akata za gradnju, od izrađivača projektne dokumentacije, javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete do zaposlenika tijela koja izdaju dozvole. Programiran je na način da sam detektira i upozori na grešku, smetnju odnosno nedostatak zbog kojeg nije moguće izdati dozvolu. Informacija o razlogu zastoja dostupna je svim sudionicima u postupku, nadzornim tijelima i samom podnositelju zahtjeva. Da bi došao do potrebne informacije podnositelj zahtjeva ne ovisi o radnom vremenu institucije i bilo čijoj dobroj volji. Sustav prati redoslijed rješavanja predmeta te upozorava na zakonske rokove u kojima se zahtjev za izdavanje dozvole treba riješiti što uz sve kontrolne mehanizme smanjuje prostor za korupciju i nezakonitosti.

Ministarstvo smatra da će sustav e-dozvole pojednostaviti i ubrzati izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola čime se smanjuju i ukupni troškovi gradnje, a povećava se pravna sigurnost, povjerenje investitora, građana i drugih pravnih subjekata u sustav gradnje.

Skip to content