U Virovitici predstavljene mogućnosti financiranja “EU fondovi 2021. – 2027. – Nove prilike”

U Dvorcu Pejačević danas (ponedjeljak) je održano informativno događanje pod nazivom EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“. Riječ je o seriji predstavljanja koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao  koordinacijsko tijelo za informativno-edukativne aktivnosti o EU fondovima. Virovitica je tako nakon Zadra postala drugi grad u Hrvatskoj koja je bila domaćinom ovog događanja, a na kojem su detaljno predstavljeni: Nacionalni plan oporavka, Kohezijska politika 2021.-2027., Europski socijalni fond +, Mogućnosti financiranja projekata za pomorstvo i ribarstvo te dosadašnja iskustva u provedbi projekata i naučene lekcije. Bila je to prilika saznati koji će se projekti i investicije koje su gradovima, općinama, županijama, ali i zainteresiranima iz privatnog sektora prioriteti u narednom razdoblju moći financirati iz različitih izvora i za koje će biti moguće dobiti i bespovratna sredstva.

U programu koji su zainteresirani mogli pratiti i putem internetskog prijenosa sudjelovali su virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, virovitičko-podravski župan Igor Andrović,  Sanja Bošnjak, državna tajnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Šime Erlić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (obratio se online); Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede; Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije; Tihana Harmund, ravnateljica Razvojne agencije VTA; Željka Vuković, zamjenica ravnateljice Razvojne agencije VIDRA; Igor Fazekaš, član uprave Hrvatskih šuma i Antun Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na samom početku događanja bilo je riječi i o dosadašnjim rezultatima korištenja EU fondova na području Virovitičko-podravske županije koja je prepoznata kao jedna od najuspješnijih korisnika sredstava iz EU fondova.

U kratkom video prikazu istaknuti su neki od najznačajnijih projekata koju su do sada provedeni i koji su svojom realizacijom promijenili vizuru gradova i općina na području Virovitičko-podravske županije te doprinijeli kvalitetnijim životnim uvjetima za građane.

PROJEKTIMA PROMIJENILI VIZURE GRADOVA

U uvodnom obraćanju nazočne je pozdravio gradonačelnik Ivica Kirin koji je rekao kako je Virovitica u proteklom razdoblju povukla više od 100 milijuna eura kroz projekte financirane iz EU fondova. Spomenuo je obnovljen Dvorac i park, kao i druge velike projekte čija provedba ovisi i o dobroj suradnji s partnerima i nadležnim tijelima.

– Prošle je godine Virovitica proglašena prvakom u povlačenju EU sredstava za projekte. Pretekli smo veće gradove, koji imaju veću fiskalnu moć, a to je zato jer smo se na vrijeme ekipirali, a imali smo i prvu Razvojnu agenciju te vrste u Hrvatskoj. Danas je riječ o kadru koji je sposoban raditi na projektima ne samo za Grad Viroviticu, već i za gospodarstvo i ostale segmente društva. U dosadašnjem radu zahvaljujem ministrici Nataši Tramišak i njenim suradnicima iz Ministarstva na potpori, kao i svima koji su sudjelovali u kreiranju i provedbi projekata. Uz nas iz Grada, na projektima revno radi i Virovitičko-podravska županija, načelnici u općinama, a u novom razdoblju jedan od najvećih projekata koji nas sve čeka i koji nam je prvi prioritet je brza cesta – rekao je I. Kirin.

Župan Igor Andrović napomenuo je kako je su području VPŽ ostvareni projekti u vrijednosti od čak 2,4 milijarde kuna. Riječ je o projektima iz domene gospodarstva, razvoja poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, turizma…

-Sve su to projekti koji su sigurno doprinijeli poboljšanju kvalitete života ljudi na području Virovitičko-podravske županije, a sad je vrijeme pripreme za novi financijski okvir kojeg na primjeru prošlog želimo dočekati sa spremnim projektima.

Među najvećima koji nas čekaju su i oni koji se tiču i Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem, za koje smo dobili tehničku dokumentaciju. Konkretno, riječ je o novoj sušionici povrća, Centru za pametnu poljoprivredu i za geotermalni potencijal te drugi važni projekti – istaknuo je I. Andrović.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak naglasila je kako je završen višegodišnji financijski okvir koji je trajao do 2020. godine, u kojem je RH po prvi puta mogla koristiti europske Strukturne i investicijske fondove. Pred Hrvatskom je danas novo i izazovno programsko razdoblje, rekla je.

– Pred nama su nove, izdašne prilike u okviru 12.7 milijardi eura novog višegodišnjeg financijskog okvira. Naravno, najizdašnija politika EU je upravo kohezijska politika koja ima za cilj ravnomjerni regionalni razvoj diljem država članica. Upravo iz tog razloga na ovaj način na lokalnoj i regionalnoj razini želimo približiti i fondove EU i nove prilike.

Ovakvim događanjima poput ovog u Virovitici informiramo zainteresirane i otvaramo daljnje konzultacije i participativan proces upravo u završetku izrade naših novih operativnih programa. Vjerujem da ćemo zajedno s lokalnom i regionalnom razinom i na tragu uspješnih priča i projekata koji su realizirani u razdoblju 2014. – 2020. godine nastaviti još uspješnije koristiti i nova sredstva u razdoblju pred nama, do 2027.g. – poručila je ministrica N. Tramišak.

PRIMJERI DRUGIMA

Nastavak uspješnog korištenja sredstava koje su Hrvatskoj na raspolaganju u novom razdoblju do 2027. godine poželio je i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Govoreći o području Virovitičko-podravske županije, naglasio je kako je uspješnim ulaganjem u kadar, razumijevanjem tematike i kvalitetnim projektima uspješno iskorišteno 400 milijuna kuna samo za obnovu kulturne baštine kroz dvorce i kurije, dok se njihova vrijednost kroz iskorišteni turistički potencijal tek očekuje u budućnosti.

– Kao što znate, naša uloga je provedba svih projekata koje provodimo zajedno s ministarstvima. Cilj ovakvih događanja je prezentirati koje su to prilike dosad iskorištene i koji su projekti uspješno realizirani, poput ovog Dvorca Pejačević u Virovitici, a koji je s drugim projektima na području Virovitičko-podravske županije primjer za cijelu Hrvatsku i kojem se svi dive. Ovo je prilika vidjeti i s kojim smo se izazovima susretali posljednje četiri godine u provedbi projekata, kako bi naše korisnike što bolje pripremili, da sve prilike koje su pred nama što bolje iskoristimo te izbjegnemo najčešće poteškoće u provedbi – rekao je T. Petric.

Tijekom prezentacija Šime Erlića, državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji se predstavio online, Dragana Jelića, državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Zdravka Tušeka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, zainteresirani su mogli saznati više o mogućnostima ulaganja u kvalitetniju javnu upravu, digitalizaciju, „Zelenu Europu“, o mogućnostima financiranja važnih projekata iz domene obrazovanja, školstva, znanosti, inovacija, poticanja poljoprivrede, odnosno o svim mogućnostima za nove projekte koji će biti financirani u novom razdoblju do 2027. godine.

Predstavljajući Nacionalni plan oporavka i otpornosti Sanja Bošnjak, državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, naglasila je kako je pred Hrvatskom velika prilika iskoristiti 6,3 milijarde eura za sve one investicije koje će doprinijeti razvitku gospodarstva, energetike, poljoprivrede, ruralnog razvoja, za znanost, inovacije…

– Nacionalni plan oporavka i otpornosti jedan je novi program koji će se nadovezati na kohezijsku omotnicu 2021. – 2027. godine i dio je nove omotnice Europske unije koji predstavlja novi instrument investicijskog planiranja. Na nivou Europske unije vrijedan je 750 milijardi eura, od toga je 390 milijardi eura bespovratna pomoć. Nastao je iz čiste potrebe odgovora na veliku krizu u gospodarskom i u socijalnom smislu koje je nastalo uslijed pandemije Covid-19 – objasnila je S. Bošnjak.

KONSTRUKTIVNA PANEL RASPRAVA

Danas je održana i prigodna panel rasprava na kojoj je bilo riječi o konkretnim mogućnostima financiranja različitih projekata na nacionalnoj i u regionalnoj/lokalnoj sredini, s posebnim naglaskom na mogućnosti za Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju.O projektima su govorili i predstavnici razvojnih agencija, SAFU-a, Hrvatskih šuma, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Igor Fazekaš, član Uprave Hrvatskih šuma, naglasio je kako Hrvatske šume trenutno imaju u provedbi preko 1,3 milijarde kuna vrijednih projekata, od čega je ugovorenih EU projekata u vrijednosti oko 800 milijuna kuna. Među njima su dva nacionalna programa – Naturavita (Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji, ukupne vrijednosti 377 milijuna kuna) i FEARLESS VELEBIT (Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji), ukupne vrijednosti 267 milijuna kuna. Hrvatske šume prošle godine prijavile su projekt kružnog biogospodarstva -FORCRO!, direktno Europskoj komisiji.

– Osnovni cilj projekta FORCRO! je priprema investicijskih projekata Hrvatskih šuma s ciljem pokretanja toplana i kotlovnica na biomasu, u iznosu od minimalno 20 milijuna eura te minimalno 7,5 milijuna eura u sabirno-logističke centre i sabirne stanice za biomasu. Ujedno, prije mjesec dana prijavili smo se na dva natječaja za izravnu dodjelu EU bespovratnih sredstava, za još dva nacionalna strateška projekta, čija je ukupna vrijednosti gotovo 340 milijuna kuna, a odnose se na razminiranje i zaštitu šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije (Karlovac Karst) i izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom, ukupne vrijednosti 108 milijuna kuna (ECOMANAGER) – najavio je I. Fazekaš.

Antun Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju istaknuo je kako je u periodu u sedam godina za područje VPŽ ugovoreno preko 2,5 milijarde kuna, a isplaćeno oko 2,3 milijarde kuna poljoprivrednicima.

Od početka programa Ruralnog razvoja za područje VPŽ dosad je ugovoreno više od milijardu kuna, a isplaćeno više od 800 milijuna kuna, naglasio je. Pozitivna je informacija da poljoprivreda bilježi znatan rast prošle godine te da će nove prilike koje dolaze otvoriti mogućnost kvalitetnijeg ulaganja u proizvodnju hrane, zaštitu okoliša, konkurentnost i pomoć mladim poljoprivrednicima. Raduje informacija i da je danas u Hrvatskoj više od 20 posto nositeljica OPG-ova.

-Zadnji natječaji pokazuju da, između ostalog, ulažemo i u preradu i podizanje novih nasada voćnjaka, staklenike, odnosno, u brojne kulture koje će u budućnosti biti sektorski prioriteti. Do 2023. godine Hrvatska se još nalazi u prijelaznom razdoblju, a od 1. siječnja 2023. kreće novo razdoblje zajedničke poljoprivredne politike u kojem će RH imati na raspolaganju 375 milijuna eura godišnje za izravna plaćanja i oko 300 milijuna eura za program ruralnog razvoja. Oni će svi biti obuhvaćeni jednim nacionalnim strateškim planom i financirat će se iz jednog stupa. Naglasak će uz ostalo, biti i na zahtjevima ekološke prakse, zaštiti klime i okoliša, a priliku će imati i mladi poljoprivrednici. Kao jedan od velikih potencijala koji Hrvatska može i mora iskoristiti u narednom periodu je i ekološka poljoprivreda, koja je prošle godine doživjela svoj rekord – poručio je A. Vujić. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)

Skip to content