U vijećnici Grada Virovitice održano osposobljavanje stožera civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave

Djelatnici DUZS-a Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica proveli su danas, 25. travnja, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, Grada Virovitice te općina Pitomača, Špišić Bukovica, Suhopolje, Lukač i Gradina. Osposobljavanje je održano u vijećnici Grada Virovitice, a nazočne su uvodno pozdravili pročelnik DUZS-a Područnog ureda Virovitica Josip Job te gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin. Nazočni su bili, među ostalima, i zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite grada Virovitice Damir Marenić te načelnik Policijske uprave VPŽ Siniša Knežević.

Navedeno osposobljavanje koje provodi DUZS, članovi stožera civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave dužni, temeljem članka 25. Zakona o sustavu civilne, završiti u roku od godine dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.

Osposobljavanje se sastojalo od sljedećih tema: sustav civilne zaštite, obveze i zadaće čelnika/izvršnih tijela u jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave u velikim nesrećama i katastrofama, stožerno upravljanje u kriznim događajima, odnosi s javnošću i psihološki aspekti ponašanja u velikim nesrećama i katastrofama, studija slučaja, stimulacijska vježba te završna rasprava. (virovitica.hr)

Skip to content