U utorak 8. rujna održat će se 73. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, u utorak 8.rujna održat će se 73. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici koja će započeti u 9 sati između ostalog bit će razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
2. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
4. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 734/2 dvorište Ulice Vladimira Nazora u Virovitici sa 33 m2 upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
5. Razmatranje Odluke o zamjeni nekretnina
6. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini koja se sastoji iz čk.br. 516/2 sa 214 m2, čk.br. 522/2 sa 2397m2 i čk.br. 538/2 sa 243 m2, upisanoj u zk.ul. 774 k.o. Požari
7. Razmatranje Odluke o naknadi štete
8. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za podzakup javne površine za postavu kioska
9. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje zakupa javne površine za postavu kioska
10. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
11. Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela skladišta smještenog u Virovitici u Ulici Matije Gupca 63
12. Razmatranje Odluka o dodatnom sufinanciranju energetske obnove:
a) obiteljske kuće Snježane Moslavac, na adresi K.Š. Đalskog 30, Virovitica
b) obiteljske kuće Radmile Pintarić, na adresi V. Belobrka 17, Virovitica
c) obiteljske kuće Ivana Sokača, na adresi Slavonska 65, Virovitica
d) obiteljske kuće Ivana Vale, na adresi Štrosmajerova 58, Virovitica
e) obiteljske kuće Matije Rođaka, na adresi J. Palmotića 44, Virovitica
f) obiteljske kuće Katice Gostimir, na adresi I. Meštrovića 74, Virovitica
g) obiteljske kuće Milana Oklopčića, na adresi I. Mažuranića 28, Virovitica
h) obiteljske kuće Ivana Kiralja, na adresi I. Meštrovića 5, Virovitica
i) obiteljske kuće Dubravke Taušan, na adresi P. Preradovića 20, Virovitica
13. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektu bivšeg doma HV za period travanj-lipanj 2015. godine
14. Razmatanje Rješenja o odobrenju uporabe riječi „Virovitica“
15. Razmatranje Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016.godinu
16. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Športsko-rekreacijske zone

Skip to content