U utorak, 30. siječnja, održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za utorak, 30. siječnja, 6. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica počinje u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
5. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
7. Donošenje Odluke o namjenskoj naknadi za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu Poslovni park Virovitica d.o.o.
10. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Novo groblje
12. Donošenje o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Virovitice
13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 5587/2 Put kod Trojstva sa 350 čhv upisanim u POPIS I k.o. Virovitica
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Kazališta Virovitica
15. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2018. godinu
16. Donošenje Plana raspolaganja nekretninama grada Virovitice za 2018. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice u 2017. godini
18. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2017. godini
19. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
20. Pitanja i prijedlozi

Skip to content