Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

U utorak, 26. veljače održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 26. veljače sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 830/2 k.o. Virovitica – Centar
9. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 831/2 k.o. Virovitica – Centar
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2019. godinu
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2018. godini
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
13. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
14. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2018. g.
15. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2018. godini
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. g.
21. Pitanja i prijedlozi

Skip to content