U utorak, 26. veljače održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 26. veljače sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 830/2 k.o. Virovitica – Centar
9. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 831/2 k.o. Virovitica – Centar
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2019. godinu
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2018. godini
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
13. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
14. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2018. g.
15. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2018. godini
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. g.
21. Pitanja i prijedlozi

Skip to content