U utorak, 24. rujna održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 24. rujna 23. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa:
  a) 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  b) 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  c) 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za razdoblje od 2010. do 2019. godine u Gradu Virovitici
 4. Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru u Košarkaškom klubu Virovitica
 5. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2019.g.
 6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. g.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
 8. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2018. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokane samouprave na području Virovitičko-podravske županije
 10. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“
 12. Donošenje Odluke o prekopima površina javne namjene
 13. Donošenje Odluke o darovanju građevinskog zemljišta Virovitičko-podravskoj županiji (materijali će biti dostavljeni naknadno)
 14. Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Virovitica
 15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
 16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
 17. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2019/2020.g.
 18. Pitanja i prijedlozi
Skip to content