U utorak, 22. veljače održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U utorak, 22. veljače, u Gradskoj vijećnici, održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Sjednica će početi u 16,30 sati donošenjem Rješenja o razrješenju dosadašnje predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice te Rješenja o izboru novog predsjednika Vijeća, nakon čega će se održati aktualni sat.

Vijećnici će odlučivati o 30-ak točaka dnevnog reda među kojima su: Izvješće o radu gradonačelnika za period od srpnja do prosinca 2021. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području grada Virovitice, odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice na 5 i 25 godina, izvješća o upravljanju Gradskim odlagalištem, kao i radu Reciklažnog dvorišta za proteklu godinu…

Materijali za Gradsko vijeće mogu se preuzeti OVDJE

Skip to content