U utorak, 22. prosinca održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 22. prosinca sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 2021.g. i 2022. g.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. godini
7. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2020. godinu
8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
11. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2020. godinu
12. Donošenje Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2021-2025. godine
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu
14. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
15. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine poslovnog prostora na drugom katu poslovne zgrade na Trgu kralja Tomislava 6/II u Virovitici
16. Donošenje Odluke o dopuni Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2020. godinu
17. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2020. godini
18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Virovitice za 2020. – 2021.g.,
19. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.-2023
20. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Orahovica za 2021. godinu
21. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2019. godinu
22. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2019. godinu
23. Pitanja i prijedlozi

Skip to content