U utorak, 18. lipnja održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 18. lipnja 20. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2018. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitice za 2018. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. za 2018. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2018. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2018. godinu
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plina VTC d.o.o. za 2018. godinu
9. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvješća o radu Razvojne agencije VTA u 2018. godini
11. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u 2018. g.
12. Donošenje Odluke o komunalnom redu
13. Donošenje Odluke o kioscima
14. Donošenje Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
15. Donošenje Odluke o prekopima javne površine
16. Donošenje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara
17. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
18. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
19. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
21. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Zlatnih plaketa Grada Virovitice
c) Zahvalnica Grada Virovitice
22. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
23. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
24. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2018. godini
25. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2018. godinu
26. Razmatranje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. g.
27. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
b) imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
c) razrješenju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
d) imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
e) razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
f) razrješenju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarni nepogoda
g) imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
h) imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na građevinskim objektima
28. Pitanja i prijedlozi
Sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća – odgovor

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća mogu se preuzeti OVDJE

Skip to content