U utorak 14. travnja održat će se 60. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, u utorak 14. travnja održat će se 60. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici koja će započeti u 9 sati između ostalog bit će razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2014. godini
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2014. godinu
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2014. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2014. godinu
5. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2014. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
8. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2014. godinu
9. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2014. godinu
10. Razmatranje Izvješća o djelovanju športske zajednice za 2014. godinu
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2014. godinu
12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2014. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2014. godinu
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2014.g.
16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i voditelja turističkog ureda za 2014. godinu
17. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu
18. Razmatranje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Virovitice
19. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Antunovac

20. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II
21. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu
22. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu
23. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2015. godini
24. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016.
25. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
26. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
27. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
28. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
29. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
30. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Virovitice
31. Razmatranje prijedloga Dopuna Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
32. Razmatranje Odluke o trajanju manifestacije „Proljeće u gradu“
33. Razmatranje Odluke o postavljanju objekata turističke namjene i turističkih zanimljivosti
34. Razmatranje Odluke o lokacijama za postavljanje objekata turističke namjene i turističkih zanimljivosti na području grada Virovitice
35. Razmatranje Odluke o davanju u zakup skladišnog prostora Gradskom muzeju Virovitica
36. Razmatranje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine Državnom arhivu u Virovitici
37. Razmatranje Odluke o davanju u zakup skladišnog prostora bez plaćanja zakupnine Državnom arhivu u Virovitici
38. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 03. 2015.
39. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice
40. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content