U srijedu 29. ožujka u 16.30 sati održat će se 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u srijedu 29. ožujka 2017. godine održat će se 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Aktualni sat
 • Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne školske športske dvorane
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim jezerima“
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ“
 • Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plin VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2016. g.
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o.  u likvidaciji
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 • Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2017. g.
 • Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljištu čk.br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942 m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu
 • Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2017.g
 • Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2017. godini
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.
Skip to content