U srijedu, 27. lipnja održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za srijedu, 27. lipnja 11. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2017. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu
7. Donošenje Odluke o financiranju investicija iz sredstava kredita/zajma
8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
9. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Donošenje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok
12. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
15. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Virovitice
16. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content