U srijedu, 27. lipnja održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za srijedu, 27. lipnja 11. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2017. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu
7. Donošenje Odluke o financiranju investicija iz sredstava kredita/zajma
8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
9. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Donošenje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok
12. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
15. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Virovitice
16. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content