U srijedu 22. veljače u 16.30 sati održat će se 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u srijedu 22. veljače 2017. godine održat će se 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Aktualni sat
 • Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
 • Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Skloništa za životinje Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvještaja o radu Flore VTC d.o.o. na Gradskom odlagalištu za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
 • Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova održavanja prometne signalizacije na području Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o postupku naplate – trgovačko društvo Domus d.o.o.
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju granice udaljenosti od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada
 • Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 • Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godine
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2016. godini
 4. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2016. godini
 5. Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2017. godinu
 6. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada    Virovitice u 2016. godini
 7. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 8. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2016.g.
 9. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2016. godini
 10. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2017. godini

 

Skip to content