U srijedu, 20. prosinca, održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, sazvala je za srijedu, 20. prosinca, 5. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica počinje u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

– Izvješće Mandatnog povjerenstva
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
5. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
8. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
9.
10. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
12. Donošenje Odluke o donošenju Programa poticaja razvoja turizma grada Virovitice
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija Programa poticaja razvoja turizma grada Virovitice
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavi montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanja skupova
17. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2018. godinu
18. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Virovitice
19. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za vremenski period od 2017 d0 2022. godine
20. Donošenje Odluke o smanjenu temeljnog kapitala i i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
22. Donošenje Odluke o pronalasku strateškog partnera prodajom do 100 posto vlasničkog udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu LIN VTC d.o.o.
23. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala FLORE VTC d.o.o.
24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
25. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Virovitice
26. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice
28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER“
29. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2017. godini
30. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2018.-2020.
31. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
32. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice u 2016. godini
33. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content