U srijedu 16. rujna u 16.30 sati 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u srijedu 16. rujna održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se naći sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
6. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone
8. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dopuna Programa ukupnog razvoja 2014.-2020.g
10. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu 2015/2016. g.
11. Odobravanje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016.godinu
12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 734/2 dvorište Ulice Vladimira Nazora u Virovitici sa 33 m2 upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
13. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete u 2016.godini
14. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju nerazvrstanih cesta za 2015./2016. godinu

Skip to content